U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

schoolreglement van het Jan-van-Ruusbroeckollege (instellingsnummers 032342 en 127464)

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam.

DEEL I : Pedagogisch project en engagementsverklaring

1. Wat we nastreven

2. De 10 bewegingen van het hedendaags opvoedingsproject

3. Engagementsverklaring

DEEL II : Het reglement

4. Spelregels

5. De 10 doodzonden

6. Inschrijvingen: procedure

7. Onze school

8. Schoolonkosten

9. Afwezigheden

10. Evaluatiesysteem

11. Fraude

12. Meedelen van resultaten

13. Jouw administratief dossier

14. Orde- en tuchtmaatregelen

15. Klachtenregeling

16. Het gedragscontract

17. Een drugbeleid voor onze school

18. Rookverbod

19. Geneesmiddelen op school

DEEL III : Informatie

20. Wie is wie?

21. Onderwijsaanbod

22. BIJLAGEN:

A. Veiligheidsprocedures
B. ICT-protocol
C. Participatie
D. CLB
E. Bijlage 1 september 2017